Het thema als co-leider


A2 - Aufbauseminar M2 - Methodenseminar Westelbeers

Hoe krijg je als (bege)leider van een groep of team datgene op de agenda dat werkelijk aan de orde is? Ben je in staat deelnemers zodanig te prikkelen dat zij een actieve bijdrage leveren, ook bij lastige kwesties? Het TGI-thema helpt hierbij.

Hoe krijg je als (bege)leider van een groep of team datgene op de agenda dat werkelijk aan de orde is? Ben je in staat deelnemers zodanig te prikkelen dat zij een actieve bijdrage leveren, ook bij lastige kwesties? Het TGI-thema helpt hierbij. Het thema daagt groepsleden uit om ontwikkelingsstappen te zetten en hindernissen te nemen, zowel wat betreft de taak die gedaan moet worden als het eigen leiderschap dat opgepakt moet worden. Werken met het TGI-thema maakt het mogelijk met onderlinge verschillen om te gaan en bevordert constructieve samenwerking. Voor het opsporen van thema’s is het belangrijk dat de (bege)leider zijn waarneming aanscherpt en de ontwikkelingsfase en het leervermogen van individuen en groepen goed kan inschatten.

Doel
Het vergroten van de bekwaamheid in het kiezen, formuleren en inleiden van thema’s.
Bewustwording van de voorwaarden voor het effectief werken met thema’s.
Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor mensen die leiding geven aan teams of groepen en willen leren werken met het TGI-thema als interventiemogelijkheid
Kan ook worden geteld als A2
Dit seminarie is tweetalig!